Informacija apie VšĮ LASS pietvakarių centro vykdomus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus 2021 metais

 

VšĮ LASS pietvakarių centro vykdomi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai 2021 m. Atidaryti lentelę

Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras 2021 metais vykdo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus 24 LASS filialuose, kuriuos finansuoja  Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 28 šalies savivaldybės. Finansavimas projektams skiriamas iš LR valstybės biudžeto lėšų ir savivaldybių biudžetų lėšų.

Projektų tikslas – teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti jų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje.

Atsižvelgiant į individualius regėjimo neįgaliųjų poreikius savivaldybėse projektų įgyvendinimo metu teikiamos šios paslaugos:

– neįgaliųjų dienos užimtumas: savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžių formavimas ir atkūrimas; socialinių įgūdžių stiprinimas individualiai ir/ar savipagalbos grupėse; pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, taikomų praktiškai, suteikimas; saviraiškos įgūdžių lavinimas. Ši veikla vyksta Kauno miesto, Kauno rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Tauragės rajono, Vilkaviškio rajono, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Kėdainių rajono, Lazdijų rajono, Marijampolės, Prienų rajono, Varėnos rajono savivaldybėse.

– individuali pagalba neįgaliajam: pagalba regėjimo neįgaliajam lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose; informacijos teikimas jam prieinama forma ir technologijomis, mokymas savarankiškai spręsti dėl jo negalios buityje kylančias kasdienes problemas. Paslauga pagal poreikį teikiama visose 28 savivaldybėse.

– pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius: bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas ir įtvirtinimas; užimtumas amatų būreliuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus. Amatų būreliai veikia LASS Kauno miesto, Kauno rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Raseinių rajono, Vilkaviškio rajono, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Kėdainių rajono, Lazdijų rajono, Prienų rajono, Varėnos rajono  filialuose.

– neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose. Filialuose veiklą vykdo įvairūs projektų lėšomis finansuojami meniniai kolektyvai ir būreliai: LASS Jonavos rajono filialo kaimiškos muzikos kapela „Jonavėlė“, LASS Kaišiadorių rajono filialo ansamblis „Volungėlė“, LASS Kauno miesto filialo liaudiškos muzikos kapela „Bičiuliai“ ir folkloro ansamblis „Kanapija“, LASS Klaipėdos miesto filialo folkloro ansamblis „Spingsulė“ ir dramos būrelis „Meleta“, LASS Klaipėdos rajono filialo ansamblis „Asablyvi“, LASS Kretingos filialo muzikinio lavinimo būrelis „Sodžius“, LASS Marijampolės sav. filialo ansamblis „Šviesa“, LASS Prienų rajono filialo vokalinis ansamblis „Puriena“, LASS Raseinių rajono filialo muzikinis kolektyvas „Svaja“, LASS Tauragės rajono ir Pagėgių filialo muzikinio lavinimo būrelis ir LASS Vilkaviškio rajono filialo muzikinis kolektyvas „Žara“.

neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose. Paslaugos teikiamos LASS Prienų rajono ir LASS Šilalės rajono filialuose.

pagalba neįgaliųjų šeimos nariams, kurią sudaro emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams, mokant pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, sprendžiant kylančias neįgaliųjų šeimos narių emocines ir kitas problemas. Paslaugos teikiamos Alytaus rajono, Birštono, Jonavos rajono, Kauno rajono, Lazdijų rajono, Prienų rajono, Raseinių rajono ir Šilutės rajono  savivaldybėse.

Informaciją apie projektinių veiklų vykdymo adresus ir projektų vykdytojų kontaktus galite rasti skiltyje „Kontaktai“. Aktualios naujienos apie vykdomas veiklas skelbiamos socialiniame tinkle Facebook  https://www.facebook.com/Pietvakariai/