Šakių rajono filialas

LASS narių skaičius 2024 m. filiale – 54.

Pirmininkė
Erika Stikliuvienė, mob.0 652 77214.

Socialinės reabilitacijos paslaugos
Filiale teikiamos socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugos, finansuojamos valstybės ir Šakių rajono savivaldybės lėšomis.
Atidarytų vietų skaičius – 35, socialinės reabilitacijos paslaugas šiuo metu gauna 31 filialo narys.

Pagrindinės paslaugos:

  • socialinių ir kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir palaikymas, ar atkūrimas, suteikiant bendrųjų žinių, praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir aplinkoje kylančias problemas;
  • mokymosi, užimtumo ir darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ar įsidarbinti, ar išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos:

  • palydėjimas ir transporto organizavimas.

Paslaugas teikia:
 – asmens įgūdžių ugdymo specialistė Erika Stikliuvienė, mob.0 652 77214.

Kontaktai
Kudirkos g. 35, LT- 71125 Šakiai

el.p. sakiai@lass.lt