Trakų rajono ir Elektrėnų miesto filialas

LASS narių skaičius 2024 m. filiale – 58.
Iš jų 39 gyvena Trakų rajono ir 19 – Elektrėnų  savivaldybėse. 

Pirmininkė
Aušra Gresienė, mob. 0 650 16581, el.p. kaisiadorys@lass.lt

Socialinės reabilitacijos paslaugos
Filiale akredituotos socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugos, finansuojamos valstybės ir Trakų rajono bei Elektrėnų savivaldybių lėšomis.

Trakų rajono savivaldybėje socialinei reabilitacijai atidarytų vietų skaičius – 15.  Šiuo metu šios paslaugos neteikiamos.
Elektrėnų savivaldybėje socialinei reabilitacijai atidarytų vietų skaičius – 10.
Šiuo metu paslaugos neteikiamos.

Galimos paslaugos

Pagrindinės paslaugos:

  • socialinių ir kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir palaikymas, ar atkūrimas, suteikiant bendrųjų žinių, praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir aplinkoje kylančias problemas;
  • mokymosi, užimtumo ir darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ar įsidarbinti, ar išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos:

  • palydėjimas ir transporto organizavimas.

KONTAKTAI

Aušra Gresienė, mob. 0 650 16581.
el.p. trakai@lass.lt
el.p, elektrenai@lass.lt