Prienų rajono filialas

LASS narių skaičius 2024 m. filiale – 64, iš jų 6 nariai gyvena Birštono savivaldybėje.

Pirmininkė
Irena Karsokaitė, mob. 0 640 10721

Filiale teikiamos socialinės paslaugos ir vyksta įvairi sociokultūrinė veikla.
Aktyviai koncertuodamas ne tik rajone, visoje Lietuvoje, bet ir kaimyninėje Lenkijoje, savo veiklą vykdo vokalinis ansamblis „PURIENA“ (vadovė Ona Matusevičiūtė). Darbinių įgūdžių ugdymo ir užimtumo amatais būrelyje (vadovė Laima Laukaitienė) pagaminti filialo narių rankdarbiai dalyvauja įvairiose mugėse, parodose ir kelintus metus iš eilės kalendorinių švenčių progomis puošia Prienų rajono savivaldybės administracijos erdves.

Socialinės reabilitacijos paslaugos
Filiale teikiamos socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugos, finansuojamos valstybės ir Prienų rajono bei Birštono savivaldybių lėšomis.
Prienų rajono savivaldybėje atidarytų vietų skaičius – 30, socialinės reabilitacijos paslaugas gauna 29 filialo nariai.
Birštono savivaldybėje atidarytų vietų skaičius – 10, socialinės reabilitacijos paslaugas šiuo metu gauna 4 asmenys su regos negalia.

Pagrindinės paslaugos:

  • socialinių ir kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir palaikymas, ar atkūrimas, suteikiant bendrųjų žinių, praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir aplinkoje kylančias problemas;
  • mokymosi, užimtumo ir darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ar įsidarbinti, ar išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos:

  • palydėjimas ir transporto organizavimas;
  • individuali ar grupinė emocinė-psichologinė pagalba.

Paslaugas teikia asmens įgūdžių ugdymo specialistės:
 – Irena Karsokaitė, mob. 0 640 10721,
 – Ona Matusevičiūtė,
 – Laima Laukaitienė.

Kontaktai J. Basanavičiaus g. 16 , LT- 59150 Prienai
el.p. prienai@lass.lt
https://www.facebook.com/lassprienai