Šilalės rajono filialas

LASS narių skaičius 2024 m. filiale – 37.

Pirmininkė
Rita Gedvilienė, mob. 0 686 36 495.

Socialinės reabilitacijos paslaugos
Filiale teikiamos socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugos, finansuojamos valstybės ir Šilalės rajono savivaldybės lėšomis.
Atidarytų vietų skaičius – 25, socialinės reabilitacijos paslaugas šiuo metu gauna 24 filialo nariai.

Pagrindinės paslaugos:

  • socialinių ir kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir palaikymas, ar atkūrimas, suteikiant bendrųjų žinių, praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir aplinkoje kylančias problemas;
  • mokymosi, užimtumo ir darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ar įsidarbinti, ar išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos:

  • palydėjimas ir transporto organizavimas.

Paslaugas teikia:
 – individualios priežiūros darbuotoja Rita Gedvilienė, mob. 0 686 36 495.

Kontaktai
Vytauto Didžiojo g. 17, LT- 75132  Šilalė

el.p. lasssilale@gmail.com