Varėnos rajono filialas

LASS narių skaičius 2024 m. filiale – 62.

Pirmininkė
Laima Jakelevičiūtė, mob. 0 620 90134.

Socialinės reabilitacijos paslaugos
Filiale teikiamos socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugos, finansuojamos valstybės ir Varėnos rajono savivaldybės lėšomis.
Atidarytų vietų skaičius – 25, socialinės reabilitacijos paslaugas šiuo metu gauna 24 filialo nariai.

Pagrindinės paslaugos:

  • socialinių ir kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir palaikymas, ar atkūrimas, suteikiant bendrųjų žinių, praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir aplinkoje kylančias problemas;
  • mokymosi, užimtumo ir darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ar įsidarbinti, ar išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos:

  • palydėjimas ir transporto organizavimas.

Paslaugas teikia
 – individualios priežiūros darbuotoja Laima Jakelevičiūtė, mob. 0 620 90134.

Kontaktai
Basanavičiaus g. 27-27, LT- 65190 Varėna

el.p. varena@lass.lt