Lazdijų rajono filialas

LASS narių skaičius 2024 m. filiale – 70.

Pirmininkė
Onutė Jasinskienė, mob. 0 674 71926.

Socialinės reabilitacijos paslaugos
Filiale teikiamos socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugos, finansuojamos valstybės ir Lazdijų rajono savivaldybės lėšomis.
Atidarytų vietų skaičius – 20, socialinės reabilitacijos paslaugas šiuo metu gauna 18 filialo narių.

Pagrindinės paslaugos:

  • socialinių ir kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir palaikymas, ar atkūrimas, suteikiant bendrųjų žinių, praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir aplinkoje kylančias problemas;
  • mokymosi, užimtumo ir darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ar įsidarbinti, ar išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos:

  • palydėjimas ir transporto organizavimas.

Paslaugas teikia
 – asmens įgūdžių ugdymo specialistė Onutė Jasinskienė, mob. 0 674 71926.

Kontaktai
Kauno g. 8, LT- 67128 Lazdijai

el.p. lazdijai@lass.lt