Klaipėdos rajono filialas

LASS narių skaičius 2024 m. filiale – 96.

Pirmininkas
Antanas Letukas, mob. 0 676 43273

Socialinės reabilitacijos paslaugos
Filiale teikiamos socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugos, finansuojamos valstybės ir Klaipėdos rajono savivaldybės lėšomis.
Atidarytų vietų skaičius – 35, socialinės reabilitacijos paslaugas šiuo metu gauna 33 filialo nariai.

Pagrindinės paslaugos:

  • socialinių ir kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir palaikymas, ar atkūrimas, suteikiant bendrųjų žinių, praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir aplinkoje kylančias problemas;
  • mokymosi, užimtumo ir darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ar įsidarbinti, ar išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos:

  • palydėjimas ir transporto organizavimas.

Paslaugas teikia asmens įgūdžių ugdymo specialistai:
 – Laima Giedraitienė, mob.  0 684 73730.
 – Antanas Letukas, mob. 0 676 43273.
Darbinių įgūdžių ugdymo veiklas organizuoja Elena Kaveckienė.

Kontaktai
Minijos g. 5-2, Gargždai, Klaipėdos rajonas

el.p. klaipraj@lass.lt
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011193693024