Kretingos rajono filialas

LASS narių skaičius filiale – 91.
Dalis filialo narių (17) gyvena Palangos mieste, šiuo metu rengiami LASS Palangos filialo steigimo dokumentai.

Pirmininkė Loreta Andronovienė, mob. 0 684 73808.
Socialinė darbuotoja Daina Vitkauskienė, mob. 0 699 32790.

Filialas savo veiklą vykdo dviejuose miestuose – Kretingoje ir Palangoje. Kretingoje filialo veiklą organizuoja ir socialines paslaugas teikia Loreta Andronovienė. Muzikos kolektyvui ilgus metus vadovauja Vytautas Kubilinskas.
Palangoje neregių bendruomenę buria socialinė darbuotoja Daina Vitkauskienė.

Socialinės reabilitacijos paslaugos
Filiale teikiamos socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugos, finansuojamos valstybės ir Kretingos rajono bei Palangos miesto savivaldybių lėšomis.
Kretingos rajono savivaldybėje atidarytų vietų skaičius – 25, socialinės reabilitacijos paslaugas gauna 19 filialo narių.
Palangos miesto savivaldybėje atidarytų vietų skaičius – 15, socialinės reabilitacijos paslaugas šiuo metu gauna 10 asmenų su regos negalia ir jų šeimos nariai.

Pagrindinės paslaugos:

  • socialinių ir kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir palaikymas, ar atkūrimas, suteikiant bendrųjų žinių, praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir aplinkoje kylančias problemas;
  • mokymosi, užimtumo ir darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ar įsidarbinti, ar išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos:

  • palydėjimas ir transporto organizavimas;
  • individuali ar grupinė emocinė-psichologinė pagalba.

Kontaktai Kretingoje
Loreta Andronovienė, mob. 0 684 73808.
J. K. Chodkevičius 10–219, LT- 97130 Kretinga
el.p. kretinga@lass.lt

Kontaktai Palangoje
Daina Vitkauskienė, mob. 0 699 32790.
Palangos bendruomenės namai, Jūratės g. 11,  Palanga.
el.p. daina@lass.lt
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090251487391