Kauno miesto filialas

LASS narių skaičius 2024 m. filiale – 565.

Pirmininkė
Roma Girnienė, mob. 0 640 10722

Filiale vyksta aktyvi sociokultūrinė veikla ir teikiamos įvairios socialinės paslaugos. Veikia du muzikos kolektyvai: liaudiškos muzikos kapela „BIČIULIAI“ ir folkloro ansamblis „KANAPIJA“.
Darbinių įgūdžių ugdymo ir užimtumo veiklos organizuojamos keramikos studijoje, pynimo iš vytelių ir amatų būreliuose. Filialo narių pagaminti dirbiniai dalyvauja parodose, realizuojami įvairiose mugėse ir internetinėje parduotuvėje  https://parduotuve.neregiai.lt/.
Informacinių technologijų specialistas D. Kirsanovas moko neregius ir silpnaregius naudotis išmaniaisiais mobiliaisiais įrenginiais ir kompiuteriais, konsultuoja įvairiais informacinės aplinkos prieinamumo klausimais.
Aktyviai veikiančiame R. Girnienės vadovaujamame moterų klube „VIZIJA“ vyksta įvairios kulinarinės pamokos, paskaitos, diskusijos, psichologinės konsultacijos, teminiai susitikimai ir kt. renginiai.         

Transporto paslauga su asistentu Kauno mieste
Šia paslauga naudojasi apie 20 filialo narių. Paslaugą gali gauti Kauno mieste faktiškai gyvenantys (deklaruoti) asmenys, kurie dėl savo negalios pobūdžio negali savarankiškai naudotis viešuoju transportu ir kuriems nustatytas šios paslaugos poreikis. Dėl paslaugos poreikio vertinimo reikia kreiptis į savo gyvenamosios seniūnijos socialinio darbo organizatorių. Daugiau informacijos rasite PASLAUGOS

Socialinės reabilitacijos paslaugos
Filiale teikiamos socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugos, finansuojamos valstybės ir Kauno miesto savivaldybės lėšomis.
Socialinės reabilitacijos paslaugas šiuo metu gauna 150 filialo narių (užimtos visos 150 akredituotų vietų).

Pagrindinės paslaugos:

  • socialinių ir kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir palaikymas, ar atkūrimas, suteikiant bendrųjų žinių, praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir aplinkoje kylančias problemas;
  • mokymosi, užimtumo ir darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ar įsidarbinti, ar išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos:

  • palydėjimas ir transporto organizavimas;
  • individuali ar grupinė emocinė-psichologinė pagalba.

Specialistų komanda:
 – Roma Girnienė – socialinių ir kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veikla, konsultavimas, informavimas, mob. 0 640 10722,
 – Daiga Gipienė – darbinių įgūdžių ugdymo ir užimtumo veiklų organizavimas,
 – Gediminas Kabaila – transporto organizavimo ir palydėjimo paslaugos, pagalba namuose, m 0 685 71399, el.p. gediminas.kabaila@lass.lt,
 – Deivydas Kirsanovas – socialinis darbuotojas, kompiuterinių technologijų mokytojas, mob. 0 630 43155, p. deivydas@lass.lt,
 – Milda Misevičienė, socialinė darbuotoja, mob. 0 614 95317, p. milda@lass.lt.

Darbinių įgūdžių ugdymo ir užimtumo veiklas filiale taip pat organizuoja:   
Mėta Rutkauskienė – keramikos studija,
Virgilijus Šlipaitis – pynimas iš vytelių,
Birutė Viršilaitė – folkloro ansamblis „Kanapija“
Jurijus Romanovas – liaudiškos muzikos kapela „Bičiuliai“.  

Kontaktai
Savanorių pr. 206, LT-50193 Kaunas

Tel. 0 37 730304
el.p. kaunas@lass.lt