Kaišiadorių rajono filialas

LASS narių skaičius 2024 m. filiale – 53.

Pirmininkė
Aušra Gresienė, mob. 0 650 16581.

Filiale aktyviai veikia moterų ansamblis „VOLUNGĖLĖ“ (vadovė Regina Griesiuvienė).

Socialinės reabilitacijos paslaugos
Filiale teikiamos socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugos, finansuojamos valstybės ir Kaišiadorių rajono savivaldybės lėšomis.
Atidarytų vietų skaičius – 30, socialinės reabilitacijos paslaugas šiuo metu gauna 19 filialo narių.

Pagrindinės paslaugos:

  • socialinių ir kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir palaikymas, ar atkūrimas, suteikiant bendrųjų žinių, praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir aplinkoje kylančias problemas;
  • mokymosi, užimtumo ir darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ar įsidarbinti, ar išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos:

  • palydėjimas ir transporto organizavimas;
  • individuali ar grupinė emocinė-psichologinė pagalba.

Paslaugas teikia asmens įgūdžių ugdymo specialistės:
– Aušra Gresienė, mob. 0 650 16581,
– Regina Griesiuvienė.

Kontaktai
V. Didžiojo g. 44B, LT- 56119 Kaišiadorys

el.p. kaisiadorys@lass.lt
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070211626331