Kėdainių rajono filialas

LASS narių skaičius 2024 m. filiale – 113.

Pirmininkė
Asta Miliauskienė, mob. 0 684 68532.

Filiale veikia rankdarbių būrelis (vadovė Sondra Žalakevičienė) ir filialo pirmininkės bei aktyvių narių iniciatyva neseniai įsikūrė muzikos ansamblis. 

Socialinės reabilitacijos paslaugos
Filiale teikiamos socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugos, finansuojamos valstybės ir Kėdainių rajono savivaldybės lėšomis.
Socialinės reabilitacijos paslaugas šiuo metu gauna 37 filialo nariai (atidaryta  40 akredituotų vietų).

Pagrindinės paslaugos:

  • socialinių ir kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir palaikymas, ar atkūrimas, suteikiant bendrųjų žinių, praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir aplinkoje kylančias problemas;
  • mokymosi, užimtumo ir darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ar įsidarbinti, ar išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos:

  • palydėjimas ir transporto organizavimas;
  • individuali ar grupinė emocinė-psichologinė pagalba.

Paslaugas teikia asmens įgūdžių ugdymo specialistės:
– Asta Miliauskienė, mob. 0 684 68532,
– Sondra Žalakevičienė.

Kontaktai
J. Basanavičiaus g. 99, LT- 57351 Kėdainiai

el.p. kedainiai@lass.lt
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064366042001