Vykdomi projektai senas

Vykdomi projektai 2021 archyvas

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras vykdo 2021 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, finansuojamus Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per 28 šalies savivaldybes. Projektai vykdomi Kauno miesto, Kauno rajono, Vilkaviškio, Jonavos, Kėdainių, Prienų, Šakių, Raseinių, Kaišiadorių, Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Birštono, Elektrėnų, Trakų, Šalčininkų, Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos, Druskininkų, Lazdijų, Tauragės, Jurbarko, Šilutės, Šilalės, Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono, Kretingos savivaldybių teritorijose.
Išvardintose  savivaldybėse gyvenantiems regėjimo neįgaliesiems teikiamos šios socialinės reabilitacijos paslaugos:

  • neįgaliųjų dienos užimtumas: savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžių formavimas ir atkūrimas; socialinių įgūdžių stiprinimas individualiai ar savipagalbos grupėse; pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, taikomų praktiškai, suteikimas; saviraiškos įgūdžių lavinimas.
  • individuali pagalba neįgaliajam: pagalba regėjimo neįgaliajam lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose; informacijos teikimas jam prieinama forma ir technologijomis, mokymas savarankiškai spręsti dėl jo negalios buityje kylančias kasdienes problemas.
  • pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius: bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas ir įtvirtinimas; užimtumas amatų būreliuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus.
  • neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose. Keliuose filialuose veiklą vykdo įvairūs projektų lėšomis finansuojami meniniai kolektyvai ir būreliai.
  • neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose.
  • pagalba neįgaliųjų šeimos nariams, kurią sudaro emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams, mokant pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, sprendžiant kylančias emocines ir kitas problemas.

Informaciją apie projektinių veiklų vykdymo adresus ir projektų vykdytojų kontaktus galite rasti skiltyje Kontaktai

Išsamesnę informaciją apie vykdomus projektus savivaldybėse rasite čia:

 
1. Alytus
2. Alytaus rajonas
3. Birštonas
4. Druskininkai
5. Elektrėnai
6. Jonava
7. Jurbarkas
8. Kaišiadorys
9. Kalvarija
10. Kaunas
11. Kauno rajonas
12. Kazlų Rūda
13. Kėdainiai
14. Klaipėdos miestas
15. Klaipėdos rajonas
16. Kretinga
17. Lazdijai
18. Marijampolė
19. Prienai
20. Raseiniai
21. Šakiai
22. Šalčininkai
23. Šilalė
24. Šilutė
25. Tauragė
26. Trakai
27. Varėna
28. Vilkaviškis