,,Buvome, esame ir būsime“ Renginys sausio 13-tajai paminėti

VĮ LASS pietvakarių centro Jonavos filialo nariai darniai pradėjo šiuos metus. Susibūrėme į muzikinį – literatūrinį renginį ,, Buvome, esame ir būsime“ sausio 13-tajai paminėti. Dalyvavo 27 nariai, iš jų – 23 su regėjimo negalia.

Renginį pradėję Lietuvos himnu ir tylos minute pagerbę  žuvusiuosius, su neužmirštuolės žiedu atlape, sudainavome dainas, primenančias ryžtą siekti laisvės. Mūsų kaimo kapelos,, Jonavėlė“ vadovaujamos Janinos Butkuvienės atliekamų kūrinių sąrašas iš tiesų gausus.

 Išklausę muzikinės programos paprašėme mūsų draugijos nario Vytauto Gasiūno pasidalinti prisiminimais apie tos nakties buvimą prie televizijos bokšto , seime.
Pabuvę kartu pasijutome geresni ir darniau einantys į ateitį.