Naudingas seminaras Kaune

Lapkričio 22 dieną LASS Kauno miesto filialo 11 narių (iš 12) praėjus 7 mėnesiams kai pasibaigė seminaras vėl susitiko, pasidalinti „Gera žinia“, prisiminti dalyvavimą puikiame seminare, pasidžiaugti, kad  susipažinus pažintis tęsiasi, susitikus maloniai bendrauja, kartu lanko renginius, aktyviau dalyvauja visuomeniniame gyvenime.
Kovo – balandžio mėnesiais Kaune buvo organizuojamas septynių dienų (vyko 1 kartą per savaitę 7 savaites iš eilės) vyresnio amžiaus regėjimo negalią turintiems žmonėms mokomasis seminaras.
 Seminaro tikslas – padėti vyresnio amžiaus žmonėms su regėjimo negalia įsitraukti ir dalyvauti visuomenės gyvenime pagal jiems tinkamą turimų įgūdžių ir savarankiškumo bei pasitikėjimo savimi lygį. Seminaro programą sudarė 7 sesijų temos. Užsiėmimus vedė dvi, 2016 m. dalyvavusios EAS organizuotuose mokymuose „Pagalba vyresnio amžiaus regėjimo negalią turintiems žmonėms“, specialistės – Šarūnė Meškuotienė ir Aušra Gresienė.
Seminare dalyvavo 12 Kaune gyvenančių vyresnio amžiaus neįgaliųjų. Žmonės norėtų vėl dalyvauti panašiuose seminaruose ar stovyklose.