Susikaupimo ir rimties vakaras Kaune „Atminties liepsna“

Artėjant Vėlinėms, spalio 30 dieną, LASS bendruomenės nariai ir miesto visuomenė rinkosi į VŠĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro didžiąją salę, kur vyko susikaupimo ir rimties vakaras „Atminties liepsna“.
Ugnis simbolizuoja dviejų pasaulių – gyvųjų ir mirusiųjų – amžiną ryšį. Mirusiųjų pagerbimo šventėse deganti žvakių ugnis – mūsų siekis susitaikyti su tais, kurie išėjo iš šio pasaulio. Žvelgdami į liepsną, mes akimirksnį pamirštame save ir susiliejame su praeitimi, pajuntame šio pasaulio laikinumą, daromės geresni.
Sakralines giesmes tą vakarą dovanojo mišrus choras „Diemedis“  (vadovas A.  Petrauskas, akompaniatorė G. Palskytė). Susimąstyti apie gyvenimo trapumą kvietė Šv. Antano Paduviečio parapijos kunigas Remigijus Kuprys, papasakojęs apie Visų Šventųjų dienos ir Vėlinių skirtumus bei  minėjimo ypatybes. Pasak jo, per Visus Šventuosius minimi tik tie mirusieji, kurie galėtų būti mums pavyzdžiu, o Vėlinėse minimi visi kiti mirusieji.
Renginio vedėjai svečiams įteikus padėkas ir atminimo dovanas, visi buvo pakviesti rūpestingai atlikti savo pareigą – per artėjančias susikaupimo dienas nueiti i kapines, pagerbti artimųjų atminimą, išreikšti pagarbą tautai ir Tėvynei nusipelniusiems žmonėms.