LASS Šakių rajono filialo ataskaitinis–rinkiminis susirinkimas

Spalio mėn. 20 d. Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos salėje įvyko LASS Šakių rajono filialo ataskaitinis–rinkiminis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo svečiai: Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filialo vedėja Irena Blaževičienė, Šakių rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja Aida Baziliauskienė, VŠĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro direktorius Egidijus Urna ir direktoriaus pavaduotoja Irma Katilauskienė, socialinės paramos skyriaus specialistės, neįgaliųjų reikalų taryba, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Visi išklausė pirmininkės Vitalės Kolegienės ataskaitos už ataskaitinį laikotarpį, kurioje buvo įvardinti nuveikti darbai, projektai, supažindinta su vykdoma veikla, renginiais bei išvykomis. Ataskaitą įvertino teigiamai bendru sutarimu.

Po ataskaitos tvirtinimo buvo pirmininko rinkimai. LASS Šakių rajono filialo pirmininku sekančiai kadencijai išrinkta pirmininke Vitalė Kolegienė.

Tarybos nariais išrinkta:

Vidutė – Elena Indriūnienė,

Janina Gylienė

 

Delegatu į LASS suvažiavimą išrinkta:

Vitalė Kolegienė

 

Susirinkimo svečiai pasveikino išrinktą pirmininkę ir tarybą. Palinkėjo sėkmės sekančioje kadencijoje, padėkojo už nuoširdų darbą. Paminint  LASS Šakių filialo 50 –metį nuoširdžiai dėkojo  ilgametei narei, buvusiai LASS Šakių filialo pirmininkei bei filialo įkūrėjai Aldonai Kačergienei. Taip pat buvo įteiktos padėkos aktyviausiems filialo nariams.

Po susirinkimo visiems gerą nuotaiką dovanojo koncertas – muzikinė impresija „Ant lango atbrailos gerumo angelas nusėdo“.