LASS Jonavos narių išvyka į Vilkaviškio kraštą

Rugpjūčio 30 d. LASS Jonavos rajono nariai buvo išvykę susipažinti su Vilkaviškio kraštu. Pirmiausiai aplankėme Piliakalnių Piliakalnį. Manoma, kad čia buvo kunigaikščio Margirio pilis. Tai vienas gražiausių Sūduvos krašto Piliakalnių, buvusi V–XII a. gyvenvietė ir pilis su priešpiliu.

Po to apsilankėme Jono Basanavičiaus gimtinę su pristatoma XIX a. pabaigos-XX a. pradžios pasiturinčio Suvalkijos ūkininko vienkiemio sodyba, su tradiciniais ir gyvenamaisiais bei ūkiniais trobesiais. Jono Basanavičiaus gimtinę supa Lietuvos atgimimo Ąžuolynas.

Iš čia pasukome link Paežerių dvaro. Tai unikalus Sūduvos krašto dvarų kultūros paveldo objektas, turintis istorinę, architektūrinę, urbanistinę ir kraštovaizdinę vertę.

Pasiklausę įdomaus gido pasakojimo apie šį dvarą, toliau keliavome į Vilkaviškio krašto muziejų, lipome į apžvalgos bokštą, apžiūrėjome ledainę. Atsisveikinę su šiuo dvaru, tuojau pat pasiekėme ir Kiršus – poetės  Salomėjos Nėries gimtinę. Čia išlikęs tik raudonų plytų tvartas bei svirnas, didelis sodas, daug  medžių,  gimtojo namo išlikę tik pamatai ir paminklinis akmuo su užrašu, primenantis, jog čia gimė poetė.

Iš čia grįždami į namus, dar stabtelėjome prie stebuklingo mažučio šaltinėlio.

Geros nuotaikos ir pilni įspūdžių pasiekėme namus.