Chorų šventė Žagariuose

Gegužės 20 d. Prienų filialo vokalinis ansamblis „Puriena“ dalyvavo IV-jame chorų susitikime „Giesmių pynė Marijai“. Prieš ketverius metus Lietuvių šv. Kazimiero draugijos pirmininko Algirdo Vektoriaus sumanymu gražioje vietoje esančioje Žagarių šv. Baltramiejaus bažnyčioje suorganizuotas I-asis bažnytinių chorų susitikimas. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis 11 val., kurias aukojo Seinų parapijos vikaras Petras Gucevičius. Jis pasidžiaugė Šv. Kazimiero draugijos organizuojamu chorų susitikimu.  Mišioms pasibaigus, A. Vektorius gražiai pasveikino bažnytinių chorų dalyvius ir kitus atvykusiuosius. Renginyje dalyvavo chorai iš Marijampolės, Punsko, Žagarių, Seinų, Suvalkų – 8 chorai. Kolektyvai sugiedojo po dvi giesmes, skirtas šv. Marijai. Renginio pabaigoje sugiedotas Lietuvos valstybinis himnas.