LASS Druskininkų filialas

Kas mes esame?

LASS Druskininkų filialas VšĮ LASS pietvakarių centro padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, vykdantis jam pavestas LASS funkcijas – rūpintis Druskininkuose gyvenančiais aklaisiais ir silpnaregiais teikiant jiems socialinę pagalbą, kultūrinį švietimą, lavinant meninius gebėjimus bei ugdant savarankiško gyvenimo įgūdžius. 

Mūsų tikslai

Regos negalios kompensavimas akliesiems ir silpnaregiams teikiant socialines, kultūrines ir užimtumo paslaugas.

Mūsų paslaugomis naudojasi

Druskininkuose gyvenantys žmonės su regėjimo negalia, jų šeimos nariai, globėjai. 2020 m. sausio 1 d. organizacija vienijo 34 LASS narius, turinčius regėjimo negalią.

Jei turite regėjimo problemų

Filiale Jums suteiksime:

 • skaitovo paslaugas;
 • palydovo paslaugas;
 • transporto organizavimo paslaugas;
 • padėsime išsiugdyti savarankiško gyvenimo įgūdžius;
 • konsultuosime šeimos narius, globėjus.

Filiale teikiamos šios paslaugos:

 • informavimo ir konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • dokumentų sutvarkymo (sąskaitų, prašymų ir kt. dokumentų užpildymas).

Vykdomi projektai

 • 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas. Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per Druskininkų savivaldybę.

 Mūsų partneriai ir rėmėjai

 • VšĮ LASS respublikinis centras;
 • Druskininkų savivaldybė;
 • Lietuvos aklųjų biblioteka;
 • Kauno Prano Daunio ugdymo centras;
 • Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;
 • Individualūs rėmėjai.

Susisiekite su mumis!

LASS Druskininkų filialas
Veisiejų g. 17,  LT-66245 Druskininkai
El. paštas drs.duc@gmai.com

Filialo pirmininkė Lilija Sereikienė- tel. mob. 8 672 51118