Kviečiame teikti Paraiškas gauti lėšų iš LASS pietvakarių regioninio fondo socialinėms programos vykdyti

Paraiška Regioniniam fondui forma

Gauti lėšų iš VšĮ LASS pietvakarių regioninio fondo  gali LASS filialai, LASS nariai ir LASS kontroliuojami juridiniai asmenys bei kiti juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla – pagalba regos neįgaliesiems pelno nesiekiančiai, regos neįgaliųjų labui skirtai socialinei veiklai remti.

LASS fondų socialinėms programoms vykdyti lėšos gali būti naudojamos:

 1. Neįgaliųjų socialinės integracijos programos veikloms kofinansuoti;
 2. Struktūrinių Europos Sąjungos fondų finansuojamiems ar kitiems LASS reikalingiems projektams kofinansuoti;
 3. LASS įvaizdžio formavimui, informacijos sklaidai ir viešiesiems ryšiams;
 4. LASS kontroliuojamų juridinių asmenų darbuotojų, vykdančių socialines ir organizacines darbo funkcijas, kompetencijos stiprinimui bei jose dirbančių neįgaliųjų, vykdančių socialines, organizacines darbo funkcijas, įdarbintų subsidijuojant, užimtumo tarnybos nesubsidijuojamai darbo užmokesčio, nurodyto įdarbinto asmens darbo sutartyje, ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų daliai finansuoti;
 5. LASS filialų teikiamų paslaugų gerinimui;
 6. LASS narių materialinei paramai;
 7. Socialinei LASS narių reabilitacijai tais atvejais, kai paslaugų neapmoka valstybės ar savivaldos institucijos (išskyrus reabilitaciją užsienyje);
 8. LASS narių švietimui ir ugdymui – stipendijoms, apmokėjimui už mokslą, stažuotėms, stovykloms ir pan.;
 9. Informacinių technologijų pritaikymui regėjimo neįgaliesiems;
 10. LASS narių poilsio programai.

  Prioritetas skiriamas:

 1. Naujoms iniciatyvoms, turinčioms ilgalaikį teigiamą poveikį tiek atskiro LASS nario, tiek visos LASS bendruomenės gerovei;
 2. Neįgaliųjų socialinės integracijos programos projektų veiklų kofinansavimui;
 3. Projektams, kuriems įgyvendinti pareiškėjas turi kitų finansavimo šaltinių.

Fondų lėšos negali būti naudojamos:

 1. Reprezentacinėms išlaidoms dengti (gėlėms, dovanoms, padėkos raštams, sveikinimams ir pan.);
 2. Paraiškos Fondams rengimui apmokėti;
 3. Žemės, nekilnojamojo turto, transporto priemonių pirkimui;
 4. Palūkanoms už paimtas banko paskolas dengti, lizingui, išperkamajai nuomai;
 5. Baudoms, finansinėms nuobaudoms ir bylinėjimosi išlaidoms, delspinigiams;
 6. Užsienio svečių dalyvavimo projekto veiklose išlaidoms (išskyrus atvejus, kai projekto veikloms vykdyti kviečiami specialistai, ekspertai, lektoriai iš užsienio);
 7. Patalpų, priklausančių LASS steigtoms įstaigoms ar įmonėms, nuomai.

Paraiškos pagal patvirtintą formą teikiamos VšĮ LASS pietvakarių centrui, adresu Savanorių pr. 206-326, Kaunas, arba nuskenuotos el. paštu pietvakariai@lass.lt  iki 2022-05-04.