Geriau pažinome Vilkaviškio kraštą

Šių metų rugsėjo 10 dieną LASS Vilkaviškio rajono filialo nariai vyko į edukacinę popietę J. Basanavičiaus tėviškėje. Pakeliui dar aplankėme Paežerių dvarą. Vaikščiojant po buvusios ledainės patalpas ir kraštotyros muziejų, gidas – istorikas A. Žilinskas papasakojo dvaro istoriją. Užsukome ir į S. Neries tėviškę, kur savo prisiminimais dalinosi S. Bučo našlė L. Bučienė. Paskaitėme S Neries eilių, sudainavom „Diemedžiu žydėsiu“. Pavaišinti sodo obuoliais, pasukome į naujai pastatytą Alvito bažnyčią. Pasinaudojome trumpa susikaupimo akimirka, pasiklausėm vargonų, kuriais maloniai sutiko pagroti bažnyčios vargonininkas ir mūsų muzikos vadovas V. Venclova.

Ten neužtrukome ilgai, nes laukė blynų edukacija J. Basanavičiaus tėviškėje. Čia daug kas pirmą kartą sužinojo, kas tai „Razaviniai blynai“. Virtuvės gaspadinė ne tik privaišino blynais su įvairiais dažiniais, bet ir įdomiai papasakojo apie senovės lietuvių valgymo ypatumus, blynų kelią iki stalo.                                                                                  

Muziejaus sodybos gidė pavedžiojo po visus sodybos pastatus, susipažinom su suvalkiečių stuba  ir darbo bei buities padargais. Vakarop sotūs ir maloniai pavargę sugrįžom į namus.

Projektą „Regėjimo neįgaliųjų sociokultūrinės kompetencijos plėtojimas, padedant geriau pažinti savo kraštą“ finansavo Vilkaviškio rajono savivaldybė, įgyvendinant Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą.