Informacinė pagalbos neįgaliesiems koordinavimo platforma MANOGARANTIJOS.LT

Asmeniui nustačius neįgalumą, darbingumo lygį ar specialiuosius poreikius, dažnas ieško informacijos apie tai, kokią valstybės pagalbą ir garantijas galima gauti, domisi konkrečiomis pagalbos gavimo sąlygomis, domisi, kur kreiptis. Nors Seimo, ministerijų ar įstaigų priimti teisės aktai yra skelbiami viešai, ši informacija yra pateikiama skirtingais būdais, skirtingose interneto svetainėse, o tai labai apsunkina informacijos konkrečios negalios atveju paiešką.
Manogarantijos.lt platforma yra vieta, kur pateikiama koncentruota nukreipianti informacija apie kone visas garantijas bei pagalbą negalią turintiems asmenims ar jiems padedantiems asmenims. Šioje svetainėje pateikta lengvai suprantama užklausos forma, kur galima suvesti individualius negalios požymius ir pagal tai gauti konkrečiu atveju aktualią informaciją. Taip pat pateikiamas sistemoje vartojamų sąvokų paaiškinimas, neįgaliesiems garantijas reguliuojančių teisės aktų sąrašas, sričių, kuriose yra numatytos garantijos, sąrašas. Svarbu ir tai, kad ši informacijos sistema nuolat stebima ir atnaujinama“, – sako neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktoriaus pavaduotoja Jolanta Šliužienė.
Be nuorodų apie garantijas, informaciją galima gauti pokalbio svetainėje forma, elektroniniu paštu, veikia telefono linija, kuria paskambinus informacija apie garantijas bus suteikta labai operatyviai ir aiškiai.
Atkreipiame dėmesį, kad sistemoje teikiama tik nukreipianti ir bendro pobūdžio informacija. Infomacinė sistema neskirta teikti siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, nebus atliekamas socialines garantijas teikiančių, vykdančių įstaigų veiksmų, sprendimų teisėtumo vertinimas. Informaciją teikiantys darbuotojai neturi įgaliojimų konkrečiose individualiose situacijose konstatuoti teisės aktų pažeidimų, ar priešingai konstatuoti, jog tokių nėra. Informacijos sistema yra tik pagalbinė priemonė orientuotis teisės aktų „labirinte“ ir tai nėra oficialus teisės aktų skelbimo portalas.

Platesnė informacija: www.ndt.lt