Prieniškių kelionė į Panevėžį

Lapkričio 22 d. LASS Prienų filialo ansamblis PURIENA IR RANKDARBIŲ būrelio narės lankėsi LASS Panevėžio centre, kur koncertavo miesto visuomenei. Koncertą pradėjo LASS Šiaurės Rytų centro Panevėžio kultūros darbuotoja Rima Žostautienė, kuri paminėjo tos dienos reikšmingus įvykius: Šv. Cecilijos dieną, kaip dainavimo globėją, kitas svarbus mūsų šaliai įvykis, partizanų palaikų perlaidojimas. Bardas A. Markevičius sudainavo tam skirtas dainas. Rankdarbių būrelio narė L. Laukaitienė savo darbo veltus paveikslus dovanojo renginio organizatoriams.  

Po koncerto, lydimi gido, prieniškiai apžiūrėjo įžymias miesto vietas: Senvagę, kunigaikščio Aleksandro ir kalbininko J. Balčikonio paminklus, gražiuosius santuokų rūmus, istorinį banką. Dėkojame panevėžiečiams už šiltą, nuoširdų priėmimą.