Dalinkimės džiaugsmu

Balandžio 10 dieną VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro moterų klubo „Vizija“ nares aplankė LASS Kauno miesto filialo narys, kunigas Ramutis Janšauskas.
2002 metais baigęs mokslus, įšventintas į kunigus du metus tarnavo Šv. Antano Padubiečio bažnyčioje. 15 metų kunigo tarnystės, gražių sumanymų bei projektų įprasmino Šiluvos, Lyduvėnų ir Žaiginio parapijose. Jau pusmetis kaip atkeltas į Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką.
Nuoširdžiai bendraujant pateikėme svečiui įvairių klausimų. Jo išsakyti samprotavimai, kurie sujungti su išklausytų žmonių mintimis, patirtimis, teologija, filosofija ir psichologija padėjo mums ne tik suprasti, bet ir susimąstyti. Kunigas Ramutis akcentuoja, kad stipriausias jausmas – meilė. Šventame rašte parašyta, kad meilė – protas, valia ir jausmai. Artėjant Didžiojo Prisikėlimo šventei Ramutis linkėjo harmonijos rasti kiekvienam savyje. Atraskite savyje džiaugsmą ir juo dalinkitės bei džiuginkite kitus.