Laisvės gynėjų dienos minėjimas Kaune

Sausio 14 dieną LASS bendruomenės nariai ir miesto visuomenė rinkosi į VŠĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro didžiąją salę, kad visi drauge galėtų paminėti itin svarbią Lietuvos istorijai datą – tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt pirmųjų sausio tryliktosios – Laisvės gynėjų dieną.
Sausio 13 – oji giliai įsirėžusi į kiekvieno lietuvio atmintį. Lietuva visada turėjo žmonių, turinčių ir norinčių turėti tėvynę ir galinčių pasiaukoti vardan Lietuvos.
Kartu paminėti reikšmingą datą atvyko ir meninę programą atlikęs „Kauno Bočių“ liaudiškos muzikos ansamblis „Kaštonas“ (vadovas Vincentas Kursa).
Likimas pasirinko sausio žuvusiuosius ir tėvynė gali didžiuodamasi ištarti tuos 14 vardų, apgynusių jos vietą pasaulio istorijoje. Renginio vedėjai išvardinus žuvusiuosius ir pagerbus juos tylos minute, vardan tos Lietuvos susirinkusieji sugiedojo himną, o po to buvo atlikta įtaigi svečių muzikinė programa. Skambėjo įvairių autorių patriotinės dainos, lietuvių liaudies instrumentinė ir vokalinė muzika.