Adventinė popietė Jonavoje

Šių metų gruodžio 17 d. Jonavos rajono LASS filialas Socialinių paslaugų centro salėje organizavo adventinę popietę. Jos metu scenoje sumeistrauta prakartėlė – asiliukas, du jaučiai, ėdžiose gulintis Kūdikėlis Jėzus, taip pat piemenėliai, pranešę žinią apie Atpirkėjo užgimimą. Tai „Jonavėlės“ ansamblio vadovės Janinos Butkuvienės rankų meistrystė.
Filialo pirmininkė Zita Šuliokienė visiems linkėjo tolerancijos ir geranoriškumo, geros sveikatos, meilės, šeiminės santarvės ir Dievo palaimos.
Adventas – metas įžiebti šviesą, – skelbė ansamblio moterys ir, pusbalsiu traukdamos senovės dainas, pradėjo savo trijų dalių spektaklį.
Susitikimo džiaugsmu pasidalino rajono Savivaldybės tarybos narė, Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Birutė Platkauskienė, Seimo nario padėjėja Laima Slovikienė, rajono Neįgaliųjų draugijos pirmininkė Valerija Lopetienė, o viešnios iš Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno padalinio – Vyr. bibliotekininkė Irena Blaževičienė ir literatė Kazimiera Venskuvienė ne tik paskaitė kalėdinio laukimo kupinų eilėraščių, bet ir pasaką iš naujos knygos „Motutės pasakėlės“.
Iš didelės skrynios kalėdines dovanėles filialo moterims dalino „Jonavėlės“ vadovė, o pati vis tryško gerumu, pasakojo biblines istorijas ir siūlė adventinių valgių receptų.
Ant ilgų stalų tą dieną puikavosi ir žuvis, ir grybai, ir obuoliai, ir pupos, ir burnoje tirpstantis močiutės pyragas.
Kol už langų tiek nedaug šviesos, linkime jums skleisti šviesą, neužsidaryti tarp keturių sienų“,- linkėjo filialo darbuotojoms  atvykusios viešnios.