LASS Kazlų Rūdos sav. filialo ataskaitinis susirinkimas

Spalio 10 d. Kazlų Rūdos viešojoje bibliotekoje įvyko LASS Kazlų Rūdos sav. filialo ataskaitinis susirinkimas. Jame dalyvavo LASS Kazlų Rūdos sav. filialo nariai bei svečiai: VŠĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro direktorius E. Urna, Lietuvos aklųjų bibliotekos, Kauno padalinio vyriausioji bibliotekininkė I. Blaževičienė. Susirinkimo dalyviai išklausę pirmininkės R. Burkšaitienės ataskaitą už ataskaitinį laikotarpį, ją patvirtino vienbalsiai teigiamai. Filialo  nariai dėkojo filialo pirmininkei už  nuoširdų rūpestį ir supratimą. Po susirinkimo bendravimas tęsėsi prie arbatos puodelio.