LASS Kauno rajono filialo ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

Spalio 25 d. Vyko LASS Kauno rajono filialo ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Jo metu ketverių metų kadencijai išrinktas naujas pirmininkas. Tai Grita Strankauskienė.

Taryba:

Grita Strankauskienė

Vanda Purienė

Kristina Rutkauskienė

Delegatais į suvažiavimą:

Grita Strankauskienė

Egidijus Urna