LASS Marijampolės savivaldybės filialo ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

Spalio 23 d.  Bažnyčios g. 19  Marijampolėje įvyko LASS Marijampolės savivaldybės filialo visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo svečiai: Marijampolės savivaldybės socialinių reikalų departamento direktorė Daiva Pankauskienė, Marijampolės savivaldybės tarybos narys Alvydas Kirkliauskas, VŠĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro direktorius Egidijus Urna, LAB Kauno filialo vedėja Irena Blaževičienė, LASS Vilkaviškio sav. filialo pirmininkas Gediminas Rašimas.

Filialo nariai bei svečiai išklausė  pirmininko Tautvydo Kiškio ataskaitą už ataskaitinį laikotarpį, kurioje buvo apžvelgti  praėjusių metų darbai, supažindinama su vykdoma veikla, projektais, apžvelgti vykę renginiai bei išvykos. Pirmininkas padėkojo aktyviems filialo nariams  bei filialo ansambliui „Šviesa“, vadovui Linui Penkaičiui už indėlį  į filialo veiklą, organizacijos viešinimą ne tik Marijampolės savivaldybėje. Susirinkimo dalyviai ataskaitą įvertino teigiamai, bendru susitarimu.

           LASS Marijampolės savivaldybės filialo narių balsavimu, sekančiai kadencijai Pirmininku išrinktas Tautvydas Kiškis.

Išrinkti tarybos nariai:

 Tautvydas Kiškis,

Rasa Dabulevičienė,

Šarūnas Kriauzlys,

Marija-Aldona Štreimikienė.

 Delegatais į suvažiavimą išrinkti:

Tauvydas Kiškis ir  Rasa Dabulevičienė. 

                      Susirinkimo svečiai pasveikino išrinktą pirmininką, tarybą, išreiškė padėką už jų nuoširdų darbą ir palinkėjo sėkmės sekančioje kadencijoje, bei dar geresnių darbo rezultatų.   

Po susirinkimo, dalyviai klausėsi gražaus koncerto, kurį padovanojo LASS Vilkaviškio savivaldybės filialo ansamblis „Žara“ vadovas Vitas Venclova.