LASS Alytaus miesto ir rajono filialas

Kas mes esame?

LASS Alytaus miesto ir rajono filialas VšĮ LASS pietvakarių centro padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, vykdantis jam pavestas LASS funkcijas – rūpintis Alytaus mieste ir rajone gyvenančiais aklaisiais ir silpnaregiais teikiant jiems socialinę pagalbą, kultūrinį švietimą, lavinant meninius gebėjimus bei ugdant savarankiško gyvenimo įgūdžius. 

Mūsų tikslai

Regos negalios kompensavimas akliesiems ir silpnaregiams teikiant socialines, kultūrines ir užimtumo paslaugas.

Mūsų paslaugomis naudojasi

Alytaus mieste ir rajone gyvenantys žmonės su regėjimo negalia, jų šeimos nariai, globėjai. 2020 m. sausio 1 d. organizacija vienijo 188 LASS narius, turinčius regėjimo negalią.

Jei turite regėjimo problemų

Filiale Jums suteiksime:

 • skaitovo paslaugas;
 • palydovo paslaugas;
 • transporto organizavimo paslaugas;
 • padėsime išsiugdyti savarankiško gyvenimo įgūdžius;
 • konsultuosime šeimos narius, globėjus.

Filiale teikiamos šios paslaugos:

 • informavimo ir konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • dokumentų sutvarkymo (sąskaitų, prašymų ir kt. dokumentų užpildymas).

Jūsų užimtumui

 • filiale veikia kasdienės veiklos įgūdžių ugdymo veikla;
 • filiale teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos.

Vykdomi projektai

 • 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas. Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per Alytaus miesto ir Alytaus rajono savivaldybes.

 Mūsų partneriai ir rėmėjai

 • VšĮ LASS respublikinis centras;
 • Alytaus  rajono savivaldybė;
 • Alytaus miesto savivaldybė;
 • Lietuvos aklųjų biblioteka;
 • Kauno Prano Daunio ugdymo centras;
 • Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;
 • Individualūs rėmėjai.

Susisiekite su mumis!

LASS Alytaus miesto ir rajono filialas
Vilties g. 11, LT-63210 Alytus
El. paštas: alytus@lass.lt

Filialo pirmininkė Daiva Markinienė- tel. 8 315 70552, mob. 8 674 71829