Apie

Viešoji įstaiga „KREGIS“ įkurta 2010 metų gegužės 11 dieną.
Tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas tenkinti žmonių su regėjimo negalia ir kitų neįgaliųjų socialinius, darbinius ir integracijos į visuomenę interesus. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.

Savo veikla įstaiga siekia įdarbinti LR Socialinių įmonių įstatyme nurodytoms tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, praradusius profesinį ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvius, negalinčius lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, skatinti šių asmenų grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį.

Siekdama savo tikslų įstaiga vykdo ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojamą LR įstatymų.