Kreipimasis

Esame sunerimę dėl rengiamų pokyčių reglamentuojant Neįgaliųjų socialinių įmonių veiklą ir valstybės pagalbos joms teikimą. Beveik kas mėnesį atsiranda vis nauja Socialinių įmonių įstatymo projekto redakcija, kurioje vis mažiau dėmesio skiriama neįgaliųjų įsidarbinimo galimybių didinimui. Paskutinė redakcija su kuria teko susipažinti (LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMO NR. IX-2251 PAKEITIMO ĮSTATYMAS) ne tik nepalieka galimybės neįgaliajam dirbti bet ir žlugdo įmones, kurios šiuo metu turi įdarbinusios neįgaliuosius. Priėmus tokią redakciją įstatymas įsigaliotų atgaline data, o tai prieštarauja sveikam protui ir logikai. Suprantame jog naujas įstatymas reikalingas, tačiau jis negali būti priimtas per naktį. Prašome atsižvelgti į mūsų nuogąstavimus ir neskubėti su sprendimais. Priėmus šį įstatymą be pakeitimų, visos keturios LASS įsteigtos Neįgaliųjų socialinės įmonės nebeišgyventų ir darbo netektų šių įmonių darbuotojai, kurių didelė dalis – nekvalifikuoti žmonės su regėjimo negalia. Didžiajai šių žmonių daliai įsidarbinti atviroje rinkoje praktiškai nėra jokių galimybių. Jei ir atsirastų vienas kitas įdarbinimo atvejis, darbdaviai rinktųsi aukštąjį išsilavinimą turinčius, profesiją įvaldžiusius, savarankiškus neregius – deja, tokių kol kas vienetai. Praradę darbą nekvalifikuoti regos neįgalieji būtų ne integruoti į visuomenę, o atvirkščiai – įkalinti namuose. Gaudami tik nedideles neįgalumo pensijas, jie būtų pasmerkti skursti.
Prašome rengiant naujus teisės aktus išsaugoti regos neįgaliųjų turimas darbo vietas bei sudaryti palankias sąlygas žmonėms su sunkiausia regėjimo negalia įsidarbinti tiek Neįgaliųjų socialinėse įmonėse, tiek ir atviroje rinkoje.
Kolektyvo vardu
Direktorius Egidijus Urna