VASARIO 16 – oji – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

„Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui,
laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už
gerovę“.
Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis,
tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet atraminės, pamatinės. Būtent tokia yra Vasario
16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies
praeitį. Ir 1918 metų, ir 1949 metų vasario 16-oji buvo lemtingos mūsų dabarčiai ir
ateičiai.
Vasario 16-oji (Valstybės atkūrimo diena) – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta
1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui
paminėti.
Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d.
Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad Lietuva atstatanti nepriklausomą,
demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę, su sostine Vilniuje ir tą valstybę
atskirianti nuo visų valstybių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.