LASS nariu gali tapti: (ištrauka iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos įstatų)

13. LASS nariais gali būti šie 18 metų sukakę Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos pilietybės neturintys nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai:

13.1. Asmenys, kurių geresnės akies regos aštrumas su korekcija ne didesnis kaip 0,3 arba kuriems nustatyti kitokie regos sutrikimai, pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus sudarantys pagrindą asmeniui nustatyti ne didesnį kaip 55 proc. darbingumo lygį;

13.2. Vienas iš nepilnamečio vaiko, kuriam dėl regos sutrikimo nustatytas neįgalumo lygis arba šių įstatų 13.1. p. nurodyti regos sutrikimai, tėvų, globėjas ar rūpintojas;

13.3. Tam tikroje srityje neveiksniais pripažintų asmenų, kuriems yra nustatyta negalia dėl regos sutrikimo arba šių įstatų 13.1. p. nurodyti regos sutrikimai, globėjai;

13.4. Regos negalią turintiems žmonėms aktyviai padedantys regos sutrikimų neturintys asmenys, kurie į LASS gali būti priimami tik tuomet, kai LASS filiale, kurio veikloje jie ketina dalyvauti, jų yra mažiau negu 10 proc. visų to filialo veikloje dalyvaujančių LASS narių;

13.5. Viešieji juridiniai asmenys, nuolat aktyviai veikiantys regos negalią turinčių asmenų socialinės įtraukties srityje ar kitaip dirbantys aklųjų ir silpnaregių labui (LASS kontroliuojami juridiniai asmenys – t.y. tokie juridiniai asmenys, kurių dalyvių susirinkime LASS turi daugiau kaip 50 proc. balsų – į LASS nepriimami).

Tai galima padaryti ir užpildžius elektroninę formą:

http://lassdb.lt/registracija