LASS Varėnos rajono filialas

Kas mes esame?

LASS Varėnos  rajono filialas yra VšĮ LASS pietvakarių centro padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, vykdantis jam pavestas LASS funkcijas – rūpintis Varėnos rajone gyvenančiais aklaisiais ir silpnaregiais.

Mūsų tikslai

Siekti Varėnos rajone gyvenančių aklųjų ir silpnaregių integracijos į vietos bendruomenę, rūpintis, kad jiems būtų teikiamos tinkamos socialinės, kultūrinės ir kt. paslaugos, organizuojama jų reabilitacija, švietimas ir poilsis.

Mūsų paslaugomis naudojasi

Varėnos rajono teritorijoje gyvenantys žmonės su regėjimo negalia, jų šeimų nariai, globėjai. 2020 m. sausio 1 d. organizacija vienijo 70 LASS narių, turinčių regėjimo negalią.

Jei turite regėjimo problemų

Mes Jus išmokysime:

 • kaip susikurti saugią gyvenamąją aplinką;
 • padėsime atkurti ir palaikyti buitinius, socialinius įgūdžius;
 • patarsime sveikos gyvensenos ir sveikatinimo klausimais;
 • padėsime spręsti kasdienes problemas, kylančias dėl negalios;
 • Padėsime formuoti pažintines funkcijas, bendruosius darbinius įgūdžius;
 • Skatinsime kūrybiškumą ir saviraišką.

Filiale Jums gali:

 • užrašyti specialistų konsultacijai;
 • palydėti pas specialistus.

Filiale žmonėms su regėjimo negalia suteiksime:

 • skaitovo paslaugas;
 • palydovo paslaugas;
 • transporto organizavimo paslaugas;
 • orientacijos ir mobilumo paslaugas;
 • apmokysime naudotis kompensacine technika;
 • padėsime išsiugdyti savarankiško gyvenimo įgūdžius;
 • konsultuosime profesinio orientavimo klausimais;
 • konsultuosime šeimos narius, globėjus.

Filiale teikiamos nemokamos socialinės paslaugos:

 • informavimo ir konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • materialinės paramos teikimo;
 • dokumentų kopijavimo;
 • dokumentų sutvarkymo (sąskaitų, prašymų ir kt. dokumentų užpildymas).

Jūsų užimtumui

 • Filiale organizuojamos išvykos po Lietuvą, kolektyviniai apsilankymai spektakliuose, muziejų lankymas ir kt.;
 • Veikia amatų būrelis , kuriame mokomės rankdarbių paslapčių, kartu švenčiame kalendorines šventes, dalyvaujame renginiuose, parodose, mugėse.

Vykdomi projektai

 • 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas. Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per Varėnos rajono savivaldybę.

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai

 • VšĮ LASS respublikinis centras;
 • Varėnos rajono savivaldybė;
 • Lietuvos aklųjų biblioteka;
 • Kauno Prano Daunio ugdymo centras;
 • Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;
 • Individualūs rėmėjai.

Susisiekite su mumis!

LASS Varėnos rajono filialas
Basanavičiaus g. 27-27, LT-65190 Varėna
Tel. mob. 8 674 52958
El. paštas: varena@lass.lt

Filialo pirmininkė Nijolė Martūnienė– tel. mob. 8 674 52958