LASS Šakių rajono filialas

Kas mes esame?

LASS Šakių rajono filialas yra VšĮ LASS pietvakarių centro padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, vykdantis jam pavestas LASS funkcijas – rūpintis Šakių rajone gyvenančiais aklaisiais ir silpnaregiais.  

Mūsų tikslai

Rūpintis, kad būtų įgyvendintos tarptautiniuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintos aklųjų ir silpnaregių teisės; telkti visuomenės pastangas sutrikusio regėjimo asmenų problemoms spręsti.

Mūsų uždaviniai

 • rūpintis socialinių paslaugų teikimu regėjimo negalios asmenims;                         
 • atstovauti savo nariams ir ginti jų teises;
 • padėti regėjimo neįgaliesiems integruotis į visuomenę;
 • rūpintis aklųjų ir silpnaregių profesine ir socialine reabilitacija, jų savarankiško gyvenimo formavimu, ugdymu ir mokymu;
 • organizuoti aklųjų ir silpnaregių kultūrinę veiklą, meninės saviraiškos ugdymą, sportą ir poilsį.

Mūsų paslaugomis naudojasi

Šakių rajone gyvenantys žmonės su regėjimo negalia, jų šeimų nariai, globėjai. 2020 m. sausio 1 d. organizacija vienijo 54 LASS narius, turinčius regėjimo negalią. 

Jei turite regėjimo problemų

Filiale žmonėms su regėjimo negalia suteiksime:

 • skaitovo paslaugas;
 • palydovo paslaugas;
 • orientacijos ir mobilumo mokymo paslaugas;
 • mokymo naudotis kompensacine technika paslaugas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių mokymo paslaugas.

Filiale teikiamos nemokamos socialinės paslaugos:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • šeimų narių konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • transporto organizavimas;
 • sociokultūrinės paslaugos;
 • materialinės paramos teikimas;
 • dokumentų kopijavimo paslaugos;
 • dokumentų sutvarkymo (sąskaitų, prašymų ir kt. dokumentų užpildymas);
 • lankymo namuose paslaugos.

Jūsų užimtumui

 • filiale organizuojamos išvykos po Lietuvą;
 • kolektyviniai apsilankymai spektakliuose, muziejuose ir kt.;
 • veikia šaškininkų būrelis „Šaškės“;
 • veikia rankdarbių būrelis, kuriame lavinama saviraiška ir kūrybiškumas

Vykdomi projektai

 • 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas. Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per Šakių rajono savivaldybę.
 • Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas.
 • Šakių rajono savivaldybės socialinis projektas.

Mūsų partneriai ir rėmėjai

 • LASS Respublikinis centras;
 • Šakių rajono savivaldybė;
 • Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;
 • Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filialas;
 • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Kauno skyrius;
 • Kauno Prano Daunio ugdymo centras;
 • Individualūs rėmėjai.

Susisiekite su mumis!

LASS Šakių rajono filialas
V.Kudirkos 35, LT-71125 Šakiai
Tel. mob. 8 652 77214, 8 683 39341
El.paštas: lasssakiaif@gmail.com

Socialinė darbuotoja Erika Stikliuvienė – mob. 8 652 77214
Filialo pirmininkė Vitalė Kolegienė – tel. mob. 8 683 39341