LASS Raseinių rajono filialas

Kas mes esame?

LASS Raseinių rajono filialas yra VšĮ LASS pietvakarių centro padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, vykdantis jam pavestas LASS funkcijas – rūpintis Raseinių rajone gyvenančiais aklaisiais ir silpnaregiais.

Mūsų tikslai

 • Telkti Raseinių rajone gyvenančius akluosius ir silpnaregius bendrai veiklai ir tarpusavio pagalbai;
 • Atstovauti regėjimo neįgaliuosius, ginti jų teises ir teisėtus interesus;
 • Rūpintis, kad akliesiems ir silpnaregiams būtų teikiamos tinkamos socialinės, medicininės ir kultūrinės paslaugos, organizuojama jų reabilitacija, švietimas, profesinis ir laisvalaikio užimtumas, pagal jų poreikius pritaikoma fizinė ir informacinė aplinka, užtikrinamos lygios galimybės ir tinkama gyvenimo kokybė.

Mūsų paslaugomis naudojasi

Raseinių rajone gyvenantys žmonės su regėjimo negalia, jų šeimų nariai, globėjai. 
2020 m. sausio 1 d. organizacija vienijo 87 LASS narius, turinčius regėjimo negalią.

Jei turite regėjimo problemų

 • filiale teikiamos socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos;
 • padedama apsirūpinti techninės pagalbos priemonėmis ir prietaisais (kompaktinių diskų grotuvais, staliniais arba rankiniais kalbančiais laikrodžiais, kalbančiais kūno termometrais ir kt.), apmokoma jais naudotis;
 • regėjimo negalią turintys asmenys mokomi pažinti negalią;
 • organizuojami mobilumo ir orientacijos aplinkoje mokymai;
 • teikiamos asmeninio asistento paslaugos – padedama apsilankyti užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kt. viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose (palydint ir pavežant), sprendžiant jose kylančias problemas, neregiams teikiama informaciją jiems prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jų negalios pobūdį.

Jūsų užimtumui

Filialas turi subūręs vokalinį ansamblį ir estradinę grupę „Svaja“ (vadovė Gražina Genovaitė Grabienė). Kiekvieną savaitę vyksta šių kolektyvų repeticijos, lavinami regėjimo neįgaliųjų meniniai gebėjimai. Ansamblis ir estradinė grupė koncertuoja įvairiuose neįgaliųjų susibūrimuose, bendruomenių šventėse, dalyvauja įvairiuose neįgaliųjų meno kolektyvų apžiūrose bei konkursuose.

Vykdomi projektai

 • 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas. Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per Raseinių rajono savivaldybę.
 • Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo projektas. 

Mūsų partneriai ir rėmėjai:

 • VšĮ LASS respublikinis centras;
 • Raseinių rajono savivaldybė;
 • Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centras;
 • Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių filialas;
 • Kauno Prano Daunio ugdymo centras;
 • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Kauno skyrius;
 • Individualūs rėmėjai;

Susisiekite su mumis!

LASS Raseinių rajono filialas
Kudirkos g. 6,  Raseiniai 
El. paštas: raseiniai@lass.lt
Filialo pirmininkas  – Rolandas Baltrušaitis – tel. 8 428 51880
mob. tel.  8 652 40292