LASS Prienų rajono filialas

Kas mes esame?

LASS Prienų rajono filialas yra VšĮ LASS pietvakarių centro padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, savo veiklos teritorijoje vykdantis jam pavestas LASS funkcijas.

Mūsų tikslai

 • Telkti rajono teritorijoje gyvenančius akluosius ir silpnaregius bendrai veiklai ir tarpusavio pagalbai;
 • Rūpintis socialinių paslaugų teikimu regėjimo negalios asmenims;
 • Atstovauti savo nariams ir ginti jų teises;
 • Padėti regėjimo negalią turintiems asmenims integruotis į visuomenę;
 • Rūpintis aklųjų ir silpnaregių profesine bei socialine reabilitacija, jų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymu, formavimu ir palaikymu;
 • Organizuoti aklųjų ir silpnaregių, jų šeimos narių kultūrinę veiklą, meninės saviraiškos ugdymą, sportą ir poilsį.

Mūsų paslaugomis naudojasi

Prienų rajone gyvenantys žmonės su regėjimo negalia, jų šeimų nariai, globėjai.     2020 m. sausio 1 d. organizacija vienijo 70 LASS narių, turinčius regėjimo negalią.   

Jei turite regėjimo problemų

Filialo darbuotojai, padedant savanoriams, suteiks:

 • skaitovo paslaugas;
 • palydovo paslaugas;
 • informavimo ir konsultavimo paslaugas;
 • aprūpins įgarsintomis knygomis;
 • tarpininkaus įsigyjant techninės pagalbos priemones ir apmokys jomis naudotis.

Filialo darbuotojai suteiks:

 • tarpininkavimo paslaugas;
 • atstovavimo paslaugas;
 • transporto organizavimo paslaugas;
 • rekomendacijas dėl socialinės reabilitacijos;
 • socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių mokymus.

Jūsų užimtumui

LASS Prienų rajono filiale regėjimo negalią turintiems asmenims ir jų šeimos nariams organizuojami kultūriniai renginiai, popietės ir susitikimai. Ugdant asmenų su regėjimo negalia saviraišką, teikiamos meninių gebėjimų lavinimo paslaugos.

 • Aklieji ir silpnaregiai bei jų šeimos nariai gali dalyvauti filiale veikiančio mišraus vokalinio ansamblio „Puriena“(vadovė Onutė Matusevičiūtė) veikloje;
 • Mūsų filiale veikia knygos mylėtojų klubas „Gyvenimo spalvos“, kuriame renkasi įgarsintų knygų skaitytojai;
 • Veikia sporto būrelis „Mintis“, kur renkasi norintys pažaisti šaškėmis ir šachmatais;
 • Mėgstantiems keliauti siūlomos pažintinės išvykos po įdomias Lietuvos vietas.

Vykdomi projektai

 • 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas. Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per Prienų rajono savivaldybę.

Mūsų partneriai ir rėmėjai:

 • VšĮ LASS respublikinis centras;
 • Prienų rajono savivaldybė;
 • Prienų kultūros ir laisvalaikio centras;
 • Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filialas;
 • Kauno Prano Daunio ugdymo centras;
 • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Kauno skyrius;
 • Individualūs rėmėjai;
 • Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“.

Susisiekite su mumis!

LASS Prienų rajono filialas
J. Basanavičiaus g. 16 , Prienai
El. paštas: prienai@lass.lt

Filialo pirmininkė Irena Karsokaitė – mob. 8 640 10721