LASS Marijampolės savivaldybės filialas

Kas mes esame?

LASS Marijampolės savivaldybės filialas yra VšĮ LASS pietvakarių centro padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, vykdantis jam pavestas LASS funkcijas – rūpintis Marijampolės savivaldybėje gyvenančiais aklaisiais ir silpnaregiais teikiant jiems socialinę pagalbą, kultūrinį švietimą, lavinant meninius gebėjimus bei ugdant savarankiško gyvenimo įgūdžius. 

Mūsų tikslai

Siekti Marijampolės savivaldybėje gyvenančių aklųjų ir silpnaregių integracijos į vietos bendruomenę, rūpintis, kad jiems būtų teikiamos tinkamos socialinės, kultūrinės ir kt. paslaugos, organizuojama jų reabilitacija, švietimas ir poilsis.

Mūsų paslaugomis naudojasi

Marijampolės savivaldybėje teritorijoje gyvenantys žmonės su regėjimo negalia, jų šeimų nariai, globėjai. 
2020 m. sausio 1 d. organizacija vienijo 84 LASS narius, turinčius regėjimo negalią.

Jei turite regėjimo problemų

Filiale Jums gali:

 • pamatuoti kraujospūdį;
 • iškviesti gydytoją;
 • užrašyti konsultacijai pas specialistus.

Filiale žmonėms su regėjimo negalia suteiksime:

 • skaitovo paslaugas;
 • palydovo paslaugas;
 • transporto organizavimo paslaugas;
 • padėsime ugdyti bei palaikyti savarankiško gyvenimo įgūdžius;
 • suteiksime orientacijos ir mobilumo mokymo paslaugas;
 • apmokysime naudotis kompensacinėmis techninės pagalbos priemonėmis;
 • konsultuosime šeimos narius, globėjus.

Filiale teikiamos nemokamos socialinės paslaugos:

 • informavimo ir konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • dokumentų kopijavimo;
 • dokumentų sutvarkymo (sąskaitų, prašymų ir kt. dokumentų užpildymas).

Jūsų užimtumui

Filiale organizuojamos šventės, literatūriniai  ir kt. renginiai, kuriuose mielai kviečiame apsilankyti. Aktyvią kultūrinę integraciją skatina filiale veikiantis  „Knygos mylėtojų“ klubas, kuriame:

 • nariai mokomi skaityti įgarsintas elektronines knygas ir jas įsidėti į kompaktinių diskų grotuvą;
 • knygos mylėtojai supažindinami su filialo silpnaregių narių išleistomis reginčiųjų raštu knygomis;
 • filialo nariai organizuoja ir dalyvauja poezijos šventėse.

Aktyvią kultūrinę integraciją skatina filiale veikiantis meno, bei muzikos mėgėjų kolektyvas –   ansamblis „Šviesa“ (vadovė Marija Grybienė)

Vykdomi projektai

 • 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas. Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per Marijampolės savivaldybę;
 • Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programa;
 • Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.

Mūsų partneriai ir rėmėjai

 • VšĮ LASS respublikinis centras;
 • Marijampolės  savivaldybė;
 • Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno skyrius;
 • Kauno Prano Daunio ugdymo centras;
 • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Marijampolės skyrius;
 • Lions klubas.

Susisiekite su mumis!

LASS Marijampolės savivaldybės filialas
Bažnyčios g.19, Marijampolė,
El. paštas: marijampole@lass.lt

Socialinė darbuotoja Rūta Burkšaitienė – tel. 8 343 92022,
mob. tel. 8 675 45953
Filialo pirmininkas Šarūnas Kriauzlys