LASS Lazdijų rajono filialas

Kas mes esame?

LASS Lazdijų  rajono filialas yra VšĮ LASS pietvakarių centro padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, vykdantis jam pavestas LASS funkcijas – rūpintis Lazdijų rajone gyvenančiais aklaisiais ir silpnaregiais.

Mūsų tikslai

Siekti Lazdijų rajone gyvenančių aklųjų ir silpnaregių integracijos į vietos bendruomenę, rūpintis, kad jiems būtų teikiamos tinkamos socialinės, kultūrinės ir kt. paslaugos, organizuojama jų reabilitacija, švietimas ir poilsis.

Mūsų paslaugomis naudojasi

Lazdijų rajono teritorijoje gyvenantys žmonės su regėjimo negalia, jų šeimų nariai, globėjai. 2020 m. sausio 1 d. organizacija vienijo 94 LASS narius, turinčius regėjimo negalią.

Jei turite regėjimo problemų

Mes Jus išmokysime:

 • kaip susikurti saugią gyvenamąją aplinką;
 • padėsime atkurti ir palaikyti buitinius įgūdžius;
 • patarsime sveikos gyvensenos ir sveikatinimo klausimais;
 • padėsime spręsti kasdienes problemas, kylančias dėl negalios.

Filiale Jums gali:

 • užrašyti specialistų konsultacijai;
 • palydėti pas specialistus.

Filiale žmonėms su regėjimo negalia suteiksime:

 • skaitovo paslaugas;
 • palydovo paslaugas;
 • transporto organizavimo paslaugas;
 • orientacijos ir mobilumo paslaugas;
 • apmokysime naudotis kompensacine technika;
 • padėsime išsiugdyti savarankiško gyvenimo įgūdžius;
 • konsultuosime šeimos narius, globėjus.

Filiale teikiamos nemokamos socialinės paslaugos:

 • informavimo ir konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • materialinės paramos teikimo;
 • dokumentų kopijavimo;
 • dokumentų sutvarkymo (sąskaitų, prašymų ir kt. dokumentų užpildymas).

Jūsų užimtumui

 • Filiale organizuojamos išvykos po Lietuvą, kolektyviniai apsilankymai spektakliuose, muziejų lankymas ir kt.;
 • Veikia amatų būrelis , kuriame mokomės rankdarbių paslapčių, kartu švenčiame kalendorines šventes, dalyvaujame renginiuose, parodose, mugėse.

Vykdomi projektai

 • 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas. Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per Lazdijų rajono savivaldybę.

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai

 • VšĮ LASS respublikinis centras;
 • Lazdijų rajono savivaldybė;
 • Lietuvos aklųjų biblioteka;
 • Kauno Prano Daunio ugdymo centras;
 • Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;
 • Individualūs rėmėjai.

Susisiekite su mumis!

LASS Lazdijų rajono filialas
Kauno g. 8, LT-67128 Lazdijai
Tel. mob. 8 318 51635
El. paštas: lazdijai@lass.lt

Filialo pirmininkė Onutė Jasinskienė– tel. mob. 8 674 71926