LASS Kretingos rajono filialas

Kas mes esame?

LASS Kretingos rajono filialas yra VšĮ LASS pietvakarių centro padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, vykdantis jam pavestas LASS funkcijas – rūpintis Kretingos rajone gyvenančiais aklaisiais ir silpnaregiais.

Mūsų tikslai

 • Telkti Kretingos rajone gyvenančius akluosius ir silpnaregius bendrai veiklai ir tarpusavio pagalbai;
 • Atstovauti regėjimo neįgaliuosius, ginti jų teises ir teisėtus interesus;
 • Rūpintis, kad akliesiems ir silpnaregiams būtų teikiamos tinkamos socialinės, medicininės ir kultūrinės paslaugos, organizuojama jų reabilitacija, švietimas, profesinis ir laisvalaikio užimtumas, pagal jų poreikius pritaikoma fizinė ir informacinė aplinka, užtikrinamos lygios galimybės ir tinkama gyvenimo kokybė.

Mūsų paslaugomis naudojasi

Kretingos rajone gyvenantys žmonės su regėjimo negalia, jų šeimų nariai, globėjai. 
2020 m. sausio 1 d. organizacija vienijo 94 LASS narius, turinčius regėjimo negalią.

Jei turite regėjimo problemų

 • padedama apsirūpinti techninės pagalbos priemonėmis ir prietaisais (kompaktinių diskų grotuvais, staliniais arba rankiniais kalbančiais laikrodžiais, kalbančiais kūno termometrais ir kt.), apmokoma jais naudotis;
 • regėjimo negalią turintys asmenys mokomi pažinti negalią;
 • organizuojami mobilumo ir orientacijos aplinkoje mokymai;
 • teikiamos individualios pagalbos neįgaliajam paslaugos – padedama apsilankyti užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kt. viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose (palydint ir pavežant), sprendžiant jose kylančias problemas, neregiams teikiama informaciją jiems prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jų negalios pobūdį.

Jūsų užimtumui

Filialas turi subūręs muzikinį kolektyvą „Sodžius“ . Kiekvieną savaitę vyksta šių kolektyvų repeticijos, lavinami regėjimo neįgaliųjų meniniai gebėjimai. Kolektyvas koncertuoja įvairiuose neįgaliųjų susibūrimuose, bendruomenių šventėse, dalyvauja įvairiuose neįgaliųjų meno kolektyvų apžiūrose bei konkursuose.

Vykdomi projektai

 • 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas. Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per Kretingos rajono savivaldybę.

Mūsų partneriai ir rėmėjai:

 • VšĮ LASS respublikinis centras;
 • Kretingos rajono savivaldybė;
 • Lietuvos aklųjų biblioteka;
 • Kauno Prano Daunio ugdymo centras;
 • Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;
 • Individualūs rėmėjai;

Susisiekite su mumis!

LASS Kretingos rajono filialas
J.K.Chodkevičiaus g. 10-219,  LT-97130 Kretinga
El. paštas: kretinga@lass.lt
Filialo pirmininkė Loreta Andronovienė  tel. 8 445 52887, mob. tel.  8 684 73808