LASS Klaipėdos miesto filialas

Kas mes esame?

LASS Klaipėdos miesto filialas yra VšĮ LASS pietvakarių centro padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, vykdantis jam pavestas LASS funkcijas – rūpintis Klaipėdos mieste gyvenančiais aklaisiais ir silpnaregiais.

Mūsų tikslai

Siekti Klaipėdos mieste gyvenančių aklųjų ir silpnaregių integracijos į vietos bendruomenę, rūpintis, kad jiems būtų teikiamos tinkamos socialinės, kultūrinės ir kt. paslaugos, organizuojama jų reabilitacija, švietimas ir poilsis.

Mūsų paslaugomis naudojasi

Klaipėdos miesto teritorijoje gyvenantys žmonės su regėjimo negalia, jų šeimų nariai, globėjai. 2020 m. sausio 1 d. organizacija vienijo 354 LASS narius, turinčius regėjimo negalią.

Jei turite regėjimo problemų

Mes Jus išmokysime:

 • kaip susikurti saugią gyvenamąją aplinką;
 • padėsime atkurti ir palaikyti buitinius įgūdžius;
 • patarsime sveikos gyvensenos ir sveikatinimo klausimais;
 • padėsime spręsti kasdienes problemas, kylančias dėl negalios.

Filiale Jums gali:

 • užrašyti specialistų konsultacijai;
 • palydėti pas specialistus.

Filiale žmonėms su regėjimo negalia suteiksime:

 • skaitovo paslaugas;
 • palydovo paslaugas;
 • transporto organizavimo paslaugas;
 • orientacijos ir mobilumo paslaugas;
 • apmokysime naudotis kompensacine technika;
 • padėsime išsiugdyti savarankiško gyvenimo įgūdžius;
 • konsultuosime šeimos narius, globėjus.

Filiale teikiamos nemokamos socialinės paslaugos:

 • informavimo ir konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • materialinės paramos teikimo;
 • dokumentų kopijavimo;
 • dokumentų sutvarkymo (sąskaitų, prašymų ir kt. dokumentų užpildymas).

Jūsų užimtumui

 • Filiale  organizuojamas neįgaliųjų dienos užimtumas, ugdomi buitiniai, socialiniai, pažintinių funkcijų formavimo įgūdžiai;
 • Organizuojamos išvykos po Lietuvą, kolektyviniai apsilankymai spektakliuose, muziejų lankymas ir kt.;
 • Veikia „Užimtumo amatais būrelis“ (vadovė Vilija Ivanovienė), kuriame mokomės rankdarbių paslapčių, kartu švenčiame kalendorines šventes, dalyvaujame renginiuose, parodose, mugėse;
 • Veiklą vykdo muzikinis būrelis „Spingsulė“ (vadovė Sigita Mačernienė).

Vykdomi projektai

 • 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas. Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per Klaipėdos miesto savivaldybę.

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai

 • VšĮ LASS respublikinis centras;
 • Klaipėdos miesto savivaldybė;
 • UAB Regseda
 • Lietuvos aklųjų biblioteka;
 • Kauno Prano Daunio ugdymo centras;
 • Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;
 • Individualūs rėmėjai.

Susisiekite su mumis!

LASS Klaipėdos  miesto filialas
Šviesos g .3, LT- 92317 Klaipėda
Tel. 8 46 497224
El. paštas: klaipeda@lass.lt

Filialo pirmininkė Laima Stelingienė  mob. 8 609 72281
Socialinė darbuotoja Rita Imbrasienė mob. 8 674 48348