LASS Kazlų Rūdos savivaldybės filialas

Kas mes esame?

LASS Kazlų Rūdos savivaldybės filialas yra VšĮ LASS pietvakarių centro padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, vykdantis jam pavestas LASS funkcijas – rūpintis Kazlų Rūdos savivaldybėje gyvenančiais aklaisiais ir silpnaregiais teikiant jiems socialinę pagalbą, kultūrinį švietimą, lavinant meninius gebėjimus bei ugdant savarankiško gyvenimo įgūdžius. 

Mūsų tikslai

Siekti Kazlų Rūdos savivaldybėje gyvenančių aklųjų ir silpnaregių integracijos į vietos bendruomenę, rūpintis, kad jiems būtų teikiamos tinkamos socialinės, kultūrinės ir kt. paslaugos, organizuojama jų reabilitacija, švietimas ir poilsis.

Mūsų paslaugomis naudojasi

Kazlų Rūdos savivaldybėje gyvenantys žmonės su regėjimo negalia, jų šeimų nariai, globėjai. 2020 m. sausio 1 d. organizacija vienijo 23 LASS narius, turinčius regėjimo negalią.

Jei turite regėjimo problemų

Filiale Jums gali:

 • pamatuoti kraujospūdį;
 • iškviesti gydytoją;
 • užrašyti konsultacijai pas specialistus.

Filiale žmonėms su regėjimo negalia suteiksime:

 • skaitovo paslaugas;
 • palydovo paslaugas;
 • transporto organizavimo paslaugas;
 • padėsime ugdyti bei palaikyti savarankiško gyvenimo įgūdžius;
 • suteiksime orientacijos ir mobilumo mokymo paslaugas;
 • apmokysime naudotis kompensacinėmis techninės pagalbos priemonėmis;
 • konsultuosime šeimos narius, globėjus.

Filiale teikiamos nemokamos socialinės paslaugos:

 • informavimo ir konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • dokumentų kopijavimo;
 • dokumentų sutvarkymo (sąskaitų, prašymų ir kt. dokumentų užpildymas).

Jūsų užimtumui

 • nariai mokomi skaityti įgarsintas elektronines knygas ir jas įsidėti į kompaktinių diskų grotuvą;
 • knygos mylėtojai supažindinami su filialo silpnaregių narių išleistomis reginčiųjų raštu knygomis;
 • filialo nariai organizuoja ir dalyvauja poezijos šventėse.

Vykdomi projektai

 • 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas. Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per Kazlų Rūdos savivaldybę;

Mūsų partneriai ir rėmėjai

 • VšĮ LASS respublikinis centras;
 • Kazlų Rūdos  savivaldybė;
 • Vilkaviškio vyskupijos Kazlų Rūdos Caritas;
 • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Marijampolės skyrius;
 • Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filialas;
 • Kauno Prano Daunio ugdymo centras;
 • Individualūs rėmėjai.

Susisiekite su mumis!

LASS Kazlų Rūdos savivaldybės filialas
Atgimimo 1 g.19, Kazlų Rūda
El. paštas: kazluruda@lass.lt

Filialo pirmininkė Rūta Burkšaitienė – tel. mob. 8 675 4595