LASS Kauno rajono filialas

Kas mes esame?

LASS Kauno rajono filialas yra VšĮ LASS pietvakarių centro padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, vykdantis jam pavestas LASS funkcijas – rūpintis Kauno rajone gyvenančiais aklaisiais ir silpnaregiais.

Mūsų tikslai

Siekti Kauno rajone gyvenančių aklųjų ir silpnaregių integracijos į vietos bendruomenę, rūpintis, kad jiems būtų teikiamos tinkamos socialinės, kultūrinės ir kt. paslaugos, organizuojama jų reabilitacija, švietimas ir poilsis.

Mūsų paslaugomis naudojasi

Kauno rajono teritorijoje gyvenantys žmonės su regėjimo negalia, jų šeimų nariai, globėjai. 2020 m. sausio 1 d. organizacija vienijo 114 LASS narių, turinčių regėjimo negalią.

Jei turite regėjimo problemų

Mes Jus išmokysime:

 • kaip susikurti saugią gyvenamąją aplinką;
 • padėsime atkurti ir palaikyti buitinius įgūdžius;
 • patarsime sveikos gyvensenos ir sveikatinimo klausimais;
 • padėsime spręsti kasdienes problemas, kylančias dėl negalios.

Filiale Jums gali:

 • užrašyti specialistų konsultacijai;
 • palydėti pas specialistus.

Filiale žmonėms su regėjimo negalia suteiksime:

 • skaitovo paslaugas;
 • palydovo paslaugas;
 • transporto organizavimo paslaugas;
 • orientacijos ir mobilumo paslaugas;
 • apmokysime naudotis kompensacine technika;
 • padėsime išsiugdyti savarankiško gyvenimo įgūdžius;
 • konsultuosime šeimos narius, globėjus.

Filiale teikiamos nemokamos socialinės paslaugos:

 • informavimo ir konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • materialinės paramos teikimo;
 • dokumentų kopijavimo;
 • dokumentų sutvarkymo (sąskaitų, prašymų ir kt. dokumentų užpildymas).

Jūsų užimtumui

 • Filiale organizuojamos išvykos po Lietuvą, kolektyviniai apsilankymai spektakliuose, muziejų lankymas ir kt.;
 • Veikia „Užimtumo amatais būrelis“(vadovė Daiga Gipienė), kuriame mokomės rankdarbių paslapčių, kartu švenčiame kalendorines šventes, dalyvaujame renginiuose, parodose, mugėse.

Vykdomi projektai

 • 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas. Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per Kauno rajono savivaldybę.

Mūsų partneriai ir rėmėjai

 • VšĮ LASS respublikinis centras;
 • Kauno rajono savivaldybė;
 • Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filialas;
 • Kauno Prano Daunio ugdymo centras;
 • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Kauno skyrius;
 • Individualūs rėmėjai.

Susisiekite su mumis!

LASS Kauno rajono filialas
Savanorių pr. 206-102, Kaunas
Tel. mob. 8 65853081
El. paštas: kaunomr@gmail.com

Filialo pirmininkė Vita Černiauskienė – tel. mob. 865853081