LASS Kaišiadorių rajono filialas

Kas mes esame?

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS) yra viena seniausių visuomeninė žmonių su negalia organizacija, įkurta 1926 m. Kaišiadorių rajono filialas VšĮ LASS pietvakarių centro padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, savo veiklos teritorijoje vykdantis jam pavestas LASS funkcijas.

Mūsų tikslai

LASS Kaišiadorių rajono filialas siekia šių tikslų:

 • telkti rajono teritorijoje gyvenančius akluosius ir silpnaregius bendrai veiklai ir tarpusavio pagalbai;
 • rūpintis socialinių paslaugų teikimu regėjimo negalios asmenims;
 • atstovauti savo nariams ir ginti jų teises;
 • padėti regėjimo negalią turintiems asmenims integruotis į visuomenę;
 • rūpintis aklųjų ir silpnaregių profesine bei socialine reabilitacija, jų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymu, formavimu ir palaikymu;
 • organizuoti aklųjų ir silpnaregių, jų šeimos narių kultūrinę veiklą, meninės saviraiškos ugdymą, sportą ir poilsį.

Mūsų paslaugomis naudojasi

LASS Kaišiadorių rajono filialas teikia paslaugas rajone gyvenantiems regėjimo negalią turintiems asmenis bei jų šeimos nariams. 2020 m. sausio 1 d. organizacija vienijo 63 LASS narius, turinčių regėjimo negalią.

Jei turite regėjimo problemų

Filialo darbuotojai, padedant savanoriams, suteiks:

 • skaitovo paslaugas;
 • palydovo paslaugas;
 • informavimo ir konsultavimo paslaugas;
 • aprūpins įgarsintomis knygomis;
 • tarpininkaus įsigyjant techninės pagalbos priemones ir apmokys jomis naudotis.

Filialo darbuotojai suteiks:

 • tarpininkavimo paslaugas;
 • atstovavimo paslaugas;
 • transporto organizavimo paslaugas;
 • rekomendacijas dėl socialinės reabilitacijos;
 • socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių mokymus.

Jūsų užimtumui

 • LASS Kaišiadorių rajono filiale organizuojami kultūriniai renginiai, popietės, susitikimai regėjimo negalią turintiems asmenims ir jų šeimos nariams;
 • Filiale, ugdant asmenų su regėjimo negalia saviraišką, organizuojamos meninių gebėjimų lavinimo paslaugos;
 • Aklieji ir silpnaregiai bei jų šeimos nariai gali dalyvauti filiale veikiančio ansamblio „Volungėlė“ (vadovė Regina Griesiuvienė) veikloje;
 • Veikia  „Knygos mylėtojų“ klubas, kuriame renkasi įgarsintų knygų skaitytojai;
 • Kūrybiškumą ir saviraišką ugdome rankdarbių būrelyje;
 • Mėgstantiems keliauti siūlomos išvykos po pažintines Lietuvos vietas.

Vykdomi projektai

 • 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas. Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per Kaišiadorių rajono savivaldybę.

Mūsų partneriai ir rėmėjai:

 • VšĮ LASS respublikinis centras;
 • Kaišiadorių rajono savivaldybė;
 • Kaišiadorių socialinių paslaugų centras;
 • Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filialas;
 • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Kauno skyrius;
 • Draudimo kompanija „Lamantinas“;
 • Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“.

Susisiekite su mumis!  

LASS Kaišiadorių rajono filialas
Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorys
El. paštas: kaisiadorys@lass.lt

Filialo pirmininkė Aušra Gresienė – tel. 8 346 51 688, mob. 8 650 16 581