LASS Vilkaviškio rajono filialas

Kas mes esame?

LASS Vilkaviškio rajono filialas VšĮ LASS pietvakarių centro padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, vykdantis jam pavestas LASS funkcijas – rūpintis Vilkaviškio rajone gyvenančiais aklaisiais ir silpnaregiais teikiant jiems socialinę pagalbą, kultūrinį švietimą, lavinant meninius gebėjimus bei ugdant savarankiško gyvenimo įgūdžius. 

Mūsų tikslai

Regos negalios kompensavimas akliesiems ir silpnaregiams teikiant socialines, kultūrines ir užimtumo paslaugas.

Mūsų paslaugomis naudojasi

Vilkaviškio mieste ir rajone gyvenantys žmonės su regėjimo negalia, jų šeimos nariai, globėjai. 2020 m. sausio 1 d. organizacija vienijo 114 LASS narių, turinčių regėjimo negalią.

Jei turite regėjimo problemų

Filiale Jums suteiksime:

 • skaitovo paslaugas;
 • palydovo paslaugas;
 • transporto organizavimo paslaugas;
 • padėsime išsiugdyti savarankiško gyvenimo įgūdžius;
 • konsultuosime šeimos narius, globėjus.

Filiale teikiamos šios paslaugos:

 • informavimo ir konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • dokumentų sutvarkymo (sąskaitų, prašymų ir kt. dokumentų užpildymas).

Jūsų užimtumui

 • filiale veikia kilnojamoji bibliotekėlė, kurioje rasite daug įdomių knygų;
 • mes randame progų kartu pasisėdėti, keliauti, švenčiame įvairias šventes;
 • filiale veikia vokalinis ansamblis „Žara“ (vadovas Vitas Venclova);
 • kviečiame prisijungti prie „Knygos draugų klubo“ veiklos;
 • Jūs galite lankyti šaškių klubą;
 • Kūrybiškumą ir saviraišką kviečiame lavinti rankdarbių būrelyje.

Vykdomi projektai

 • 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas. Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per Vilkaviškio rajono savivaldybę

 Mūsų partneriai ir rėmėjai

 • VšĮ LASS respublikinis centras;
 • Vilkaviškio rajono savivaldybė;
 • Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno skyrius;
 • Kauno Prano Daunio ugdymo centras;
 • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Marijampolės skyrius;
 • Individualūs rėmėjai.

Susisiekite su mumis!

LASS Vilkaviškio rajono filialas
Basanavičiaus a. 11, LT-70101 Vilkaviškis
El. paštas: vilkaviskis@lass.lt

Filialo pirmininkas Gediminas Rašimas- tel. 8 34 220828, mob. 8 650 64653