Adventinė popietė

Gruodžio 8 dieną VŠĮ LASS pietvakarių centro LASS Kauno miesto filialo nariai susirinko į dvasingą adventinę popietę. Svečias Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikos klebonas Kęstutis Rugevičius papasakojo apie iki Kalėdų prasidedantį adventą – ramybės ir susikaupimo laikotarpį, kuris krikščionybėje žymintis laiką, kuomet tikintieji laukia Jėzaus gimimo metinių ir ruošiasi joms. Priminė šios tradicijos istoriją ir jos prasmę. Paaiškino kokia kalėdaičio reikšmė ir kaip juo dalintis susėdus prie kūčių stalo.
Filialo pirmininkė Roma Girnienė priminė apie adventinio vainiko žvakių spalvos svarbumą – ant vainiko reikia degti tris violetines ir vieną rožinę. Džiaugsmą simbolizuojanti rožinė žvakė turi būti uždegama ateinantį trečiąjį advento sekmadienį. Kartais būna ir balta žvakė, kuri uždegama kūčių vakarą – kūdikėlio Jėzaus gimimui.
Viešnios iš LASS Prienų rajono filialo – ansamblis „Puriena“ vadovė Ona Matusevičiūtė giedojo giesmes. Skaitovė Zita Klibavičienė paskaitė lietuvių poetų eilių.
Susitelkime ramiam bendravimui, džiaugsmingam laukimui.
Renginio partneris: Žaliakalnio seniūnija
Renginio rėmėjas: Juozas Miliauskas