INFORMACIJA DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO IR DARBO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU

Darbas organizuojamas, socialinės paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu (telefonu, internetu, skype – vaizdo ir kitomis priemonėmis), išskyrus atvejus kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje (filialo patalpose ir kita).
Dienos užimtumo paslaugos gali būti teikiamos tik nuotoliniu būdu (telefonu, internetu, skype – vaizdo ir kitomis priemonėmis). Tiesioginis kontaktas su klientu draudžiamas. Galimi įvairūs pašnekesiai, bendravimas, įvairių straipsnių paskaitymai ar kita įdomi informacija ir panašiai.
Individuali pagalba neįgaliajam gali būti teikiama tik nuotoliniu būdu (telefonu, internetu, skype – vaizdo ir kitomis priemonėmis). Tiesioginis kontaktas su klientu draudžiamas. Galima konsultuoti, informuoti, mokyti ir pan. Tik išimtinais atvejais, kada yra neišvengiamas paslaugos teikimas, imantis visų saugumo priemonių, kontaktuoti su klientu leidžiama tik užtikrinant būtinąsias socialines paslaugas.
Meninių gebėjimų repeticijos ir amatų/rankdarbių užsiėmimai nevyksta. Tiesioginis kontaktas su klientu draudžiamas. Meninių kolektyvų, būrelių vadovai paslaugas teikia tik nuotoliniu būdu (telefonu, internetu, skype – vaizdo ir kitomis priemonėmis.). Gali mokyti klientą dainos teksto, kurti aranžuotes, adaptuoti kūrinius arba vadovai gali vykdyti pasiruošimą repeticijoms, užsiėmimams – rinkti medžiagą kūrinių atlikimui – dainų tekstus, muzikines natas ir pan. Amatų/rankdarbių būrelių vadovai šiuo laikotarpiu gali ieškoti naujų idėjų, rinkti medžiagą kūrybai, planuoti būsimas parodas ir kt.
VšĮ Pietvakarių centras darbuotojų >>–KONTAKTAI–<<