Prienuose skambėjo poezija ir romantinės dainos..

Didžiausių metų švenčių laukimas, atrodo, jau atkeliauja į mūsų kasdienybę ir širdis. Vieni
pirmųjų šią nuotaiką pradėjo kurti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų filialo nariai, ne tik savus, bet ir visuomenę pakvietę į dainos ir poetinio žodžio šventę Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Lapkričio 19 d. įvyko poezijos ir romantinių dainų popietė „Dienų vėrinys“, kurioje savo kūrybos eilėraščius skaitė ir dainas atliko viešnia iš Vilniaus, dainų atlikėja Birutė Kanevičienė. Autorė kūrybos kelią pradėjo 2013 m. Pirmoji Birutės Kanevičienės poezijos, miniatiūrų knyga „Atvertos langinės‘ ir sukurtų bei įdainuotų romantinių dainų albumas „Laiškai tyloje“. Tai žvilgsnis į būties gelmes, piligrimo kelionė į save, panirimas į tylą. Renginyje dalyvavusi Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, pasveikino popietės viešnią, padėkojo už dainas, eiles, pasidalintą širdies šilumą. Gražių žodžių už aktyvią ir matomą visuomenėje veiklą, gebėjimą susiburti veikloms, sukurti mažas šventes padėkos žodžių sulaukė filialo žmonės. Visiems popietės dalyviams direktorė palinkėjo sveikatos ir gražaus švenčių laukimo.
Rankdarbių būrelio dalyvė L. Laukaitienė įteikė viešniai pagamintą paveikslą.